Kurzy a školení

Školení k montáži a údržbě elektrických zařízení podle nař. vlády 194/2022 Sb.

Domovní a průmyslové plynovody, spotřebiče, tlakové stanice, pece, kotelny, regulační stanice...

Školení podle ustanovení § 14 vyhl. ČUBP č. 91/93 Sb. pro pevná, plynná i kapalná paliva.

Školení podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2021 sb. a nař. vlády 192/2022Sb..

Všechna uvedená školení jsou zakončena přezkoušením nebo předepsanou státní zkouškou a úspěšný absolvent obdrží osvědčení nebo průkaz k výkonu požadované činnosti.

Podívejte se na aktuální seznam všech námi poskytovaných školení a jejich termínů.

Naše další služby
Máte dotaz? Kontaktujte nás: 602 822 811