Nabídka služeb v oblasti bezpečnosti práce

Zhodnocení účelnosti vynakládaných prostředků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
a optimalizace nákladů Vaší společnosti za účelem zvýšení úrovně bezpečnosti práce při stávajících výdajích

Zpracovávání plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi v rámci přípravy projektových dokumentací pro ohlášení nebo stavební povolení podle přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb. Včetně projednání s OIP.

Činnost koordinátora při přípravě a realizaci staveb podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
činnost koordinátora při přípravě a realizaci staveb podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Školení v oblasti bezpečnosti práce.

Znalecká činnost v oboru bezpečnost práce ve stavebnictví.

Ostatní služby v oblasti bezpečnosti práce.

Činnost koordinátora je vykonávána osobami, které získaly odbornou způsobilost podle zákona č. 309/2006 Sb.
Zpět na úvodní stranu

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti koordinátora BOZP na stavbách.

Školení montérů plynu
V případě zájmu o tyto služby volejte p. Burdu na tel.:
725 634 628